NACINO, ALFREDO JANDOC

Local address: Puelay, Villasis, Pangasinan

Present address: Madrid, Spain
Spain
Present address:

Status: married

Birthday: June 6, 1975

University: University of Santo Tomas - BS Chemical Engineering

University: Saint Louis University, Baguio - Master of Science in Information Technology

Occupation: System Analyst - Spanish Government (Madrid, Spain)

Affiliations: Knights of Columbus (Third Degree)

Quote: Walang hindi kayang gawin kung hindi susubukan. Ang kailangan lang tiwala sa sariling kakayahan.
::